Zaposlitev


GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, kot globalno podjetje, deluje profesionalno in zaposluje profesionalno osebje iz različnih sektorjev; ekonomskega, inženirskega, projektnega ter strokovne kadre za področje proizvodnje in ostalih oddelkov v podjetju. Zaposlujemo ljudi različnih profilov, so polni entuziazma in bi radi sodelovali pri gradnji uspešne skupine Gostol tudi v prihodnosti.

   

ŠTIPENDISTI

 

Družba  GOSTOL – GOPAN d.o.o. Nova Gorica za šolsko leto 2020/2021  razpisuje naslednje kadrovske štipendije:


Naziv poklica / Raven izobrazbe

STROJNI TEHNIK --- V.
INŽENIR STROJNIŠTVA --- VI./VII.
INŽENIR ELEKTROTEHNIKE --- VI./VII.
INŽENIR RAČUNALNIŠTVA – z veseljem do dela pri avtomatizaciji strojev --- VI./VII.

 

K prošnji za dodelitev kadrovske štipendije s kratkim življenjepisom naj kandidati priložijo: fotokopijo letnega spričevala in fotokopijo maturitetnega spričevala, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu v šolskem letu 2019/2020.

 

 

ZAPOSLITEV GOPAN

  

VODJA MONTAŽE (m/ž)

Pogoji:
• vsaj 4-letna srednješolska izobrazba, smer strojništvo,
• zelo dobro poznavanje tehniške dokumentacije,
• znanje angleškega jezika,
• visoka stopnja samoiniciativnosti in odgovornosti,
• vodstvene sposobnosti,
• zaželene vsaj 3-letne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

 

 

Opis del in nalog:

• vodenje organizacijske enote montaža, tekoče spremljanje in koordiniranje proizvodnje,
• nadziranje izvajanja proizvodnih procesov, odklanjanje ozkih grl in zastojev,
• oskrbovanje delovnih mest z materiali, pripomočki in dokumentacijo,
• vodenje, organiziranje in planiranje dela na področju montaže na terenu (sodelovanje pri planiranju montaž, organizacija montažnih ekip, priprava potrebne dokumentacije za začetek in zaključek montažnih del, izvajanje vmesne kontrole,...),
• odgovornost in skrb za kompletnost odpreme
• interno kontaktiranje z ostalimi oddelki in sodelovanje s strokovnimi službami,
• sodelovanje pri odpravi neskladij tako doma kot na terenu,
• poročanje nadrejenemu o poteku montaž,
• javljanje potreb po vzdrževalnih posegih,
• izvajanje drugih del v skladu strokovno usposobljenostjo, internimi akti ter navodili nadrejenega.

 

PLANER PROIZVODNJE/ SAMOSTOJNI PLANER PROIZVODNJE II.  (m/ž)

Pogoji:
- srednje šolska ali višje šolska izobrazba tehnične smeri,
- zaželene delovne izkušnje,
- poznavanje tehnične dokumentacije,
- poznavanje dela z računalnikom,
- natančnost in organiziranost pri delu.

 

Opis dela in nalog:
- organiziranje dela v službi operativnega planiranja,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju mesečnih in letnih planov proizvodnje,
- priprava proizvodne dokumentacije in njeno posredovanje delavnicam,
- načrtovanje proizvodnih kapacitet, spremljanje in analiziranje realizacije proizvodnih  planov in reševanje ozkih grl,
- vnos delovnih nalogov, planiranje proizvodnih nalogov in usklajevanju plana proizvodnje in montaže ter vsa administracija v informacijskem sistemu vezana na planiranje
- reševanje  zadev vezanih na spremembe dokumentacije, v zvezi s planiranjem in izvajanjem plana,
- kontrola delovnih nalogov z vidika materialnega poslovanja, zagotavljanja potreb delovnih nalogov in ukrepanje pri odklonih.

 

NASTAVLJALEC ORODIJ IN NAPRAV ZA MEHANSKO OBDELAVO (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske smeri,
- dobro poznavanje orodij za mehansko obdelavo,
- zaželene delovne izkušnje.

Opis del in nalog:

- priprava in nastavljanje ter ostrenje rezalnega orodja,
- ugotavljanje stanja orodij po uporabi,
- sestavljanje vpenjalnih priprav,
- umerjanje sestavljenega rezilnega orodja,
- sodelovanje pri zagonu novega izdelka,
- skrb za zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev (zanesljivost, varnost, skrb za varovanje okolja),
- skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela,
- sodelovanje pri rešitvah in izboljšanju delovnih procesov za dvig konkurenčnosti na svojem področju,
- delo z računalnikom.

 

KONTROLOR KAKOVOSTI (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 4-letna srednješolska izobrazba tehnične usmeritve,
- poznavanje dela v kakovosti.

Opis dela in nalog:

- izvajanje vhodne kontrole materialov in komponent,
- kontroliranje izdelkov lastne proizvodnje in izdelkov iz kooperacije,
- informiranje nabave službe o kakovosti dobaviteljev,
- sodelovanje pri reševanju reklamacij in neskladnosti,
- oblikovanje zahtevkov za tehnično tehnološke spremembe,
- izvajanje analitike neskladij in izmeta.
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…),
- znanje angleškega jezika,
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje programa GoSoft,
- natančnost, odgovornost, delo v timu.


MONTAŽER (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna srednješolska izobrazba kovinarske usmeritve,
- zaželene delovne izkušnje,
- poznavanje tehnične dokumentacije.


OBDELOVALEC KOVIN (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
- zaželene delovne izkušnje pri delu na obdelovalnih strojih (struženje, brušenje, rezkanje, vrtanje),
- znanje branja načrtov.

 

KLJUČAVNIČAR – VARILEC (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
- zaželene delovne izkušnje pri varjenju po TIG in MIG postopku,
- znanje branja načrtov.

 

UPRAVLJALEC  CNC  STROJA/ UPRAVLJALEC LASERJA (m/ž)

Pogoji:

- 4-letna srednja šola strojno tehnične smeri (zaželen strojni tehnik) z izkušnjami pri upravljanju CNC obdelovalnih strojev in poznavanjem dela na laserju,
- znanje branja načrtov in poznavanje osnov programiranja CNC strojev.

 

SAMOSTOJNI KONSTRUKTER (m/ž) za delo v konstrukciji

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri (zaželena usmeritev konstruiranje in gradnja strojev),
- zaželene delovne izkušnje in poznavanje 3D grafičnih orodij za konstruiranje,
- zaželeno znanje enega tujega jezika.


SAMOSTOJNI PROGRAMER  (m/ž)

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s področja elektrotehnike  ali mehatronike, izjemoma lahko tudi informatike in računalništva (delo je na področju avtomatizacije strojev),
- zahtevane izkušnje pri programiranju industrijskih krmilnikov (PLC),
- znanje angleškega jezika,
- obvezna pripravljenost na delo na terenu, predvsem v tujini,
- želja in veselje do dela v industriji.

 

SAMOSTOJNI PROJEKTANT (m/ž)

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri (zaželena usmeritev konstruiranje in gradnja strojev),
- zaželene delovne izkušnje s področja projektiranja industrijskih linij in poznavanje grafičnih orodij za konstruiranje,
- zaželeno znanje enega tujega jezika.

 

SAMOSTOJNI TEHNOLOG PROIZVODNJE II (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 4-letna srednješolska izobrazba tehnične usmeritve,
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…)
- znanje angleškega jezika,
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje GoSoft.

 

 

 

Ponudbe z dokazili in kratkim življenjepisom, v katerem nam skušajte predstaviti pridobljena znanja in izkušnje ter svoje sposobnosti, pričakujemo na našem  naslovu: GOSTOL-GOPAN d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica ali na e-pošti: zaposlitev@gostolgroup.eu

 

ZAPOSLITEV GOIN

 

Trenutno ni razpisanih prostih delavnih mest.