Zaposlitev


GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, kot globalno podjetje, deluje profesionalno in zaposluje profesionalno osebje iz različnih sektorjev; ekonomskega, inženirskega, projektnega ter strokovne kadre za področje proizvodnje in ostalih oddelkov v podjetju. Zaposlujemo ljudi različnih profilov, so polni entuziazma in bi radi sodelovali pri gradnji uspešne skupine Gostol tudi v prihodnosti.

   

ŠTIPENDISTI

 

Družba  GOSTOL – GOPAN d.o.o. Nova Gorica za šolsko leto 2021/2022  razpisuje naslednje kadrovske štipendije:


Naziv poklica / Raven izobrazbe

OBDELOVALEC KOVIN --- IV.
STROJNI TEHNIK --- V.
INŽENIR STROJNIŠTVA --- VI./VII.
INŽENIR ELEKTROTEHNIKE --- VI./VII.
INŽENIR RAČUNALNIŠTVA – z veseljem do dela pri avtomatizaciji strojev --- VI./VII.

 

K prošnji za dodelitev kadrovske štipendije s kratkim življenjepisom naj kandidati priložijo: fotokopijo letnega spričevala in fotokopijo maturitetnega spričevala, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu v šolskem letu 2021/2022.

 

 

ZAPOSLITEV GOPAN

  

KOMERCIALISTA NABAVE (m/ž)

Pogoji:

- VI./ VII. stopnja izobrazbe, tehnične smeri ali komercialno ekonomske smeri z afiniteto za strojništvo,
- zelo dobro poznavanje tehniške dokumentacije,
- znanje angleškega in italijanskega jezika,
- visoka stopnja samoiniciativnosti in odgovornosti,
- poznavanje dela v komerciali,
- zelo dobre pogajalske kompetence,
- komunikativnost,
- zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

Opis del in nalog:

• spremljanje potreb za materialno oskrbo proizvodnje,
• operativno naročanje dobaviteljem in kooperantom,
• iskanje, ocenjevanje in izbor novih dobaviteljev ter novih kooperantov,
• razvijanje poslovnih odnosov z dobavitelji in kooperanti,
• spremljanje in kontroliranje kakovosti storitev, dobaviteljev in kooperantov,
• analiza zalog in optimizacija le-teh,
• reševanje reklamacij,
• vsebinsko potrjevanje prejetih računov ter uvoznih dokumentov.

 
ELEKTRO MONTAŽER SERVISER (m)

Pogoji: 

- poklicna ali srednješolska izobrazba elektro smeri,
- znanje angleškega jezika,
- delovne izkušnje predstavljajo prednost, niso pa pogoj,
- pripravljenost na delo na terenu (mednarodno).

Opis del in nalog:

- organiziranje in izvajanje elektro montaže na terenu in v delavnici,
- kontroliranje in pregledovanje opreme na terenu in v delavnici,
- izvajanje vseh vrst servisnih del,
- opravljanje generalnih remontov na terenu in v delavnici,
- zagon opreme in predaja opreme kupcu.


NASTAVLJALEC NAPRAV ZA MEHANSKO OBDELAVO (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 3-letna poklicna šola,
- veselje do timskega dela in skupnega ustvarjanja.

Opis del in nalog:

- sestavljanje vpenjalnih priprav po pripravljeni dokumentaciji,
- sodelovanje pri zagonu novega izdelka,
- možnost sodelovanja pri rešitvah in izboljšanju delovnih procesov,
- upravljanje viličarja in mostnega dvigala,
- osnovno znanje dela z računalnikom,
- skrb za ažurno in urejeno dokumentacijo na svojem področju dela,
- skrb za urejenost delovnega okolja.


SAMOSTOJNI TEHNOLOG ZA VARJENJE (m/ž)

Pogoji:

- vsaj VI. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri.

Opis dela in nalog:

- sodelovanje pri tehničnem razvoju izdelkov,
- določanje in izdelava tehnoloških postopkov v procesih varjenja in spremembe obstoječe tehnološke dokumentacije po zahtevanih standardih z namenom zagotavljanje kakovosti pri varjenju,
- priprava navodil za varjenje zahtevnih delov,
- uvajanje sodobnih tehnologij s področja varjenja vključno z robotizacijo varjenja,
- analiza in odpravljanje tehnoloških motenj s področja varjenja v proizvodnji,
- vodenje varilne dokumnetacije.
- določanje delavnih normativov.

KONTROLOR KAKOVOSTI (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 4-letna srednješolska izobrazba tehnične usmeritve,
- poznavanje dela v kakovosti.

Opis dela in nalog:

- izvajanje vhodne kontrole materialov in komponent,
- kontroliranje izdelkov lastne proizvodnje in izdelkov iz kooperacije,
- informiranje nabave službe o kakovosti dobaviteljev,
- sodelovanje pri reševanju reklamacij in neskladnosti,
- oblikovanje zahtevkov za tehnično tehnološke spremembe,
- izvajanje analitike neskladij in izmeta.
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…),
- znanje angleškega jezika,
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje programa GoSoft,
- natančnost, odgovornost, delo v timu.


MONTAŽER (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna srednješolska izobrazba kovinarske usmeritve,
- zaželene delovne izkušnje,
- poznavanje tehnične dokumentacije.


OBDELOVALEC KOVIN (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
- zaželene delovne izkušnje pri delu na obdelovalnih strojih (struženje, brušenje, rezkanje, vrtanje),
- znanje branja načrtov.

 

KLJUČAVNIČAR – VARILEC (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
- zaželene delovne izkušnje pri varjenju po TIG in MIG postopku,
- znanje branja načrtov.

 

UPRAVLJALEC  CNC  STROJA/ UPRAVLJALEC LASERJA (m/ž)

Pogoji:

- 4-letna srednja šola strojno tehnične smeri (zaželen strojni tehnik) z izkušnjami pri upravljanju CNC obdelovalnih strojev in poznavanjem dela na laserju,
- znanje branja načrtov in poznavanje osnov programiranja CNC strojev.

 

SAMOSTOJNI KONSTRUKTER (m/ž) za delo v konstrukciji

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri (zaželena usmeritev konstruiranje in gradnja strojev),
- zaželene delovne izkušnje in poznavanje 3D grafičnih orodij za konstruiranje,
- zaželeno znanje enega tujega jezika.


SAMOSTOJNI PROGRAMER  (m/ž)

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s področja elektrotehnike  ali mehatronike, izjemoma lahko tudi informatike in računalništva (delo je na področju avtomatizacije strojev),
- zahtevane izkušnje pri programiranju industrijskih krmilnikov (PLC),
- znanje angleškega jezika,
- obvezna pripravljenost na delo na terenu, predvsem v tujini,
- želja in veselje do dela v industriji.

 

SAMOSTOJNI TEHNOLOG PROIZVODNJE II (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 4-letna srednješolska izobrazba tehnične usmeritve,
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…)
- znanje angleškega jezika,
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje GoSoft.

 

 

 

Ponudbe z dokazili in kratkim življenjepisom, v katerem nam skušajte predstaviti pridobljena znanja in izkušnje ter svoje sposobnosti, pričakujemo na našem  naslovu: GOSTOL-GOPAN d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica ali na e-pošti: zaposlitev@gostolgroup.eu

 

ZAPOSLITEV GOIN

 

Trenutno ni razpisanih prostih delavnih mest.