Zaposlitev


GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, kot globalno podjetje, deluje profesionalno in zaposluje profesionalno osebje iz različnih sektorjev; ekonomskega, inženirskega, projektnega ter strokovne kadre za področje proizvodnje in ostalih oddelkov v podjetju. Zaposlujemo ljudi različnih profilov, so polni entuziazma in bi radi sodelovali pri gradnji uspešne skupine Gostol tudi v prihodnosti.

 

VAJENIŠTVO 

GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica za šolsko leto 2018/2019 razpisuje vajeniška mesta za oblikovalca kovin.

Vključitev v vajeniški način poklicnega izobraževanja poteka na način, da:

- Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest
- Zbornice objavijo vajeniška mesta
- Učenci pošljejo vlogo delodajalcem
- Delodajalec izbere vajenca
- Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici)
- Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe
- Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca

 

ZAPOSLITEV GOIN


Za podjetje Gostol-Goin trenutno nimamo razpisanih prostih delavnih mest.

 

ZAPOSLITEV GOPAN


ELEKTRIKAR (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna poklicna šola elektro usmeritve,
- zaželene delovne izkušnje.

 Opis del in nalog:

- izdelovanje elektro elementov oziroma sklopov
- izvajanje elektro montažnih del
- izvajanje montažno servisnih del v delavnici in na terenu
- pripravljanje delovnih sredstev za delo, čiščenje in urejanje delovnega okolja
- nadziranje delovanja delovnih sredstev in javljanje potreb po vzdrževalnih posegih
- delovne naloge po odreditvi nadrejenega delavca

 

PRODAJNI REFERENT (m/ž)

Pogoji:

- VI. stopnja izobrazbe,
- odlično znanje Angleškega jezika,
- znanje še enega tujega jezika – zaželeno znanje Nemškega jezika,
- afiniteta za tehniko.

Naloge in odgovornosti:

- podpora delu komercialistov ter administrativno spremljanje dela komercialistov,
- priprava in opremljanje ponudb z dodatnimi materiali,
- izdajanje nalogov za odpremo in pripravo dokumentov,
- spremljanje poteka izdelave do odpreme,
- opravljanje korespondence s kupci,
- kontaktiranje s kupci po operativnih vprašanjih,
- opravila za potrebe marketinga,
- izvajanje drugih in /ali pomožnih del v skladu strokovno usposobljenostjo, internimi akti ter navodili nadrejenega

Pričakujemo:

- izkušnje pri odpremah v tujino tako EU, kot drugi trgi ter poznavanje spremljajoče zakonodaje,
- razumevanje problematike zavarovanja plačil in poznavanje instrumentov zavarovanja plačil,
- poznavanje glavnih vsebin prodajnih pogodb ter prodajnega procesa,
- komunikativnost, natančnost, iznajdljivost, ažurnost…
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…)
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje GoSoft.

Želene lastnosti:

Komunikativen, natančen, odgovoren in organiziran sodelavec, ki ga veseli timsko delo.


KONTROLOR KAKOVOSTI (m/ž)

Pogoji:

- vsaj 4-letna srednješolska izobrazba tehnične usmeritve
- poznavanje dela v kakovosti

 

Naloge in odgovornosti:

- izvajanje vhodne kontrole materialov in komponent,
- kontroliranje izdelkov lastne proizvodnje in izdelkov iz kooperacije,
- informiranje nabave službe o kakovosti dobaviteljev,
- sodelovanje pri reševanju reklamacij in neskladnosti,
- oblikovanje zahtevkov za tehnično tehnološke spremembe,
- izvajanje analitike neskladij in izmeta.

 

Pričakujemo:
- razumevanje tehnične in konstrukcijske dokumentacije (branje načrtov, katalogi,…),
- znanje angleškega jezika,
- poznavanje orodij Office (Word, Excel, Outlook,…), zaželeno poznavanje programa GoSoft

 

Želene lastnosti:

Komunikativen, natančen, odgovoren in organiziran sodelavec, ki ga veseli timsko delo.


SAMOSTOJNEGA PROGRAMERJA I (m/ž)

Pogoji:

- univerzitetna, visokošolska ali višješolska izobrazba s področja informatike in računalništva,
- izkušnje pri delu z bazami podatkov  in znanje višjih programskih jezikov,
- znanje angleškega jezika,
- želja in veselje do dela v industriji,
- pripravljenost na občasno delo na terenu.


MONTAŽERJA (m/ž)

Pogoji:

- 3-letna srednješolska izobrazba kovinarske usmeritve,
- zaželene delovne izkušnje,
- poznavanje tehnične dokumentacije.


OBDELOVALCE KOVIN (m/ž)

 Pogoji:

- 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
-  zaželene delovne izkušnje pri delu na obdelovalnih strojih (struženje, brušenje, rezkanje, vrtanje),
-  znanje branja načrtov.

 

KLJUČAVNIČARJE – VARILCE (m/ž)

Pogoji:

-  3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
-  zaželene delovne izkušnje pri varjenju po TIG in MIG postopku,
-  znanje branja načrtov.

 

SAMOSTOJNEGA KONSTRUKTERJA (m/ž) za delo v razvoju

Pogoji:

- magisterij ali  univerzitetna izobrazba strojne smeri,
- zaželene delovne izkušnje in poznavanje 3D grafičnih orodij za konstruiranje,
- zaželeno znanje enega tujega jezika.


SAMOSTOJNEGA KONSTRUKTERJA (m/ž) za delo v konstrukciji

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri (zaželena usmeritev konstruiranje in gradnja strojev),
- zaželene delovne izkušnje in poznavanje 3D grafičnih orodij za konstruiranje,
- zaželeno znanje enega tujega jezika.


SAMOSTOJNEGA PROGRAMERJA  (m/ž)

Pogoji:

- magisterij, univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s področja elektrotehnike  ali mehatronike, izjemoma lahko tudi informatike in računalništva (delo je na področju avtomatizacije strojev),
- zahtevane izkušnje pri programiranju industrijskih krmilnikov (PLC),
- znanje angleškega jezika,
- obvezna pripravljenost na delo na terenu, predvsem v tujini,
- želja in veselje do dela v industriji.


Ponudbe z dokazili in kratkim življenjepisom, v katerem nam skušajte predstaviti pridobljena znanja in izkušnje ter svoje sposobnosti, pričakujemo na našem  naslovu: GOSTOL-GOPAN d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica ali na e-pošti:  anja.jerkovic@gostol.eu.