Zaposlitev


GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, smo globalno podjetje, ki zaposluje profesionalno osebje iz različnih sektorjev; ekonomskega, inženirskega, projektnega ter strokovne kadre za področje proizvodnje in ostalih oddelkov v podjetju. Zaposlujemo ljudi različnih profilov,ki so polni entuziazma in bi radi sodelovali pri gradnji uspešne skupine Gostol tudi v prihodnosti.

 

 

 

ZAPOSLITEV GOSTOL GOPAN

Podjetje GOSTOL-GOPAN d.o.o iz Nove Gorice že več kot 70 let zagotavlja celovite rešitve, na področju industrijskih linij za učinkovito proizvodnjo kruha in pekovskega peciva. Z vizijo fleksibilnosti in inovativnosti v zadnjih letih zelo uspešno prodiramo na nova tržišča in širimo svoje poslovanje ter smo med vodilnimi proizvajalci celovitih industrijskih linij. Zato vabimo k sodelovanju:

 

REFERENT V POPRODAJI (M,Ž)

Opis del in nalog:

•obdelava in reševanje reklamacij na montažah,

• komunikacija s kupci,

• organizacija dela in planiranja izvedbe,

• skrb za izdelavo in prejem na skladišče,

• zaključevanje zahtevkov,

• preverjanje in identifikacija rezervnih delov in drugega materiala,
• vodenje administrativnih del,

• izvajanje drugih in /ali pomožnih del v skladu strokovno usposobljenostjo, internimi akti ter navodili nadrejenega.

 

VODJA TEHNOLOGIJE (M,Ž)

 

Opis del in nalog:

•Vodenje in koordiniranje dela oddelka tehnologije,

• Skrb za razvoj in implementacijo strategije tehnološkega razvoja,

• Usklajevanje in koordiniranje dela z ostalimi službami,

• Skrb za uvajanje sodobnih tehnologij,

• Sodelovanje v procesu digitalizacije proizvodnje,

• Sodelovanje pri tehničnem razvoju izdelkov,

• Analiziranje in odpravljanje tehnoloških motenj v proizvodnji,

• Urejanje področja študija dela in časa ter določanje delovnih normativov,

• Zbiranje in analiziranje potreb in predlogov za spremembo tehnologije,
• Obvladovanje kontrolne in merilne opreme.

Pričakujemo:

• VI. Stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri

• Najmanj 3-5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu
• Veselje do vodenja

 

VODJA PROIZVODNJE (M,Ž)

   66 / 5.000 job ad for production manager for industrial food equipment

 

Opis del in nalog:

• Vodenje in organiziranje del v proizvodnji,

• Skrb za izvajanje plana poslovanja,

• Racionalizacija obstoječih tehničnih rešitev,

• Koordinacija dela med delavnicami,
• Organiziranje in sodelovanje v postopkih reševanja reklamacij in neskladnosti,

• Načrtovanje in uvajanje sodobnih metod v proizvodnji,

• Realiziranje izboljšav informacijskega sistema za proizvodnjo,

• Skrb za prenos znanja in vzpodbujanje razvoja.

Pričakujemo:

• VI. Stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri

• Najmanj 3-5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

• Veselje do vodenja.

 

KOMERCIALIST NABAVE (M,Ž)

 

Opis del in nalog:

• spremljanje potreb za materialno oskrbo proizvodnje

• operativno naročanje dobaviteljem in kooperantom,

• iskanje, ocenjevanje in izbor novih dobaviteljev ter novih kooperantov,

• razvijanje poslovnih odnosov z dobavitelji in kooperanti,

• spremljanje in kontroliranje kakovosti storitev, dobaviteljev in kooperantov,

• analiza zalog in optimizacija le-teh,

• reševanje reklamacij,

• vsebinsko potrjevanje prejetih računov ter uvoznih dokumentov.

Pričakujemo:

• VI./ VII. stopnja izobrazbe, tehnične smeri ali komercialno ekonomske smeri z afiniteto za strojništvo,

• zelo dobro poznavanje tehniške dokumentacije,

• znanje angleškega in italijanskega jezika,

• visoka stopnja samoiniciativnosti in odgovornosti,

• poznavanje dela v komerciali,

• zelo dobre pogajalske kompetence,

• komunikativnost,

• zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

Ponujamo:

• polni delovni čas, s preizkusnim rokom,

• delo v motivirani in dinamični ekipi,

• nenehno učenje in RAZVOJ ter izobraževanje tako na delovnem mestu,

• raznoliko, prilagodljivo, podporno ekipo sodelavcev.

 

DIGITALNI INŽENIR

(za upravljanje življenjskega cikla produktov PLM)-(m/ž)

 

Zaželene kompetence, izkušnje in lastnosti:

• izkušnje z inženirskim snovanjem strojev (3D CAD),

• poznavanje sistemov za digitalno upravljanje podatkov in življenjskega cikla produktov (PLM),

• organizacijske in koordinacijske sposobnosti,

• inženirski pristop pri delu, natančnost, doslednost in odgovornost,

• samostojnost pri projektnem delu,

• poznavanje osnov poslovno informacijskih sistemov,

• komunikativnost in spretnost pri delu v mešanih skupinah,

• dobro poznavanje in raba sodobnih digitalnih tehnologij (pisarniška orodja Office, računalniški sistemi in oprema, komunikacijski programi)

Opis dela:

• gospodarjenje z digitalnimi sistemi upravljanja življenjskega cikla produktov (PLM),

• organizacija in koordinacija z zunanjimi izvajalci za postavitev sistemov digitalnega upravljanja,

• integracija in kontinuirane izboljšave informacijskega sistema,

• načrtovanje in upravljanje procesov,

• vpeljevanje sistemov digitalnega upravljanja v rabo z internimi uporabniki.

Ponujamo:

• sodelovanje pri izvajanju strateških projektov digitalizacije podjetja,

• sodelovanje z visoko strokovnimi sodelavci in zunanjimi izvajalci,

• delo s sodobnimi sistemi digitalnega upravljanja ,

• delo v podjetju s tradicijo in vizijo v prihodnosti, ki je prisotno na globalnem trgu,

• možnost osebnega strokovnega razvoja in izobraževanja

 

DIGITALNI INŽENIR

(za načrtovanje in upravljanje proizvodnje MOM/MES, APS)-(m/ž)

 

Zaželene kompetence, izkušnje in lastnosti:

• izkušnje z upravljanjem proizvodnje oziroma proizvodnih procesov,

• poznavanje sistemov za digitalno upravljanje proizvodnje (MOM/MES),

• poznavanje sistemov za planiranje in razporejanje (APS),

• organizacijske in koordinacijske sposobnosti,

• inženirski pristop pri delu, natančnost, doslednost in odgovornost,

• samostojnost pri projektnem delu,

• poznavanje osnov poslovno informacijskih sistemov,

• komunikativnost in spretnost pri delu v mešanih skupinah,

• dobro poznavanje in raba sodobnih digitalnih tehnologij (pisarniška orodja Office, računalniški sistemi in oprema, komunikacijski programi).

Opis dela:

• gospodarjenje z digitalnimi sistemi načrtovanja in upravljanja proizvodnje (primarno MOM, APS),

• organizacija in koordinacija z zunanjimi izvajalci za postavitev sistemov digitalnega upravljanja,

• integracija in kontinuirane izboljšave informacijskega sistema,

• načrtovanje in upravljanje procesov,

• vpeljevanje sistemov digitalnega upravljanja v rabo z internimi uporabniki.

Ponujamo:

• sodelovanje pri izvajanju strateških projektov digitalizacije podjetja,

• sodelovanje z visoko strokovnimi sodelavci in zunanjimi izvajalci,

• delo s sodobnimi sistemi digitalnega upravljanja,

• delo v podjetju s tradicijo in vizijo v prihodnosti, ki je prisotno na globalnem trgu,

• možnost osebnega strokovnega razvoja in izobraževanja.

 

VODJA MONTAŽE NA TERENU (m/ž)

 

Pogoji:

• vsaj 4-letna srednješolska izobrazba, smer strojništvo,

• zelo dobro poznavanje tehniške dokumentacije,

• znanje angleškega jezika,

• visoka stopnja samoiniciativnosti in odgovornosti,

• vodstvene sposobnosti,

• zaželene vsaj 3-letne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

Opis del in nalog:

• Vodenje, organiziranje, usklajevanje in koordiniranje poteka del montaže na terenu,

• organiziranje in vodenje poteka dela na inženiring projektih v fazah odpreme, montiranja na terenu, spuščanja v pogon in primopredaje kupcu (ogled gradbišč in dogovor o poteku montaž, organizacija montažnih ekip, priprava vse potrebne dokumentacije za začetek in zaključek montažnih del, vmesne kontrole,…)

• vodenje in organiziranje dela montažnih ekip na terenu, koordinacija ter definiranje plana prioritet mehanskega, električnega in programskega dela montaže,

• planiranje in sodelovanje pri organiziranju službenih poti montažnih ekip,

• sodelovanje pri reševanju reklamacij in neskladij na terenu, vse do zaključne faze predaje projekta (hand overja),

• sodelovanje pri usklajevanju in organiziranju servisa na terenu ter prodaje rezervnih delov,

• sodelovanje s strokovnimi službami, zunanjimi podizvajalci, kooperanti, naročniki vse zaradi izvajanja inženiring poslov,

• izvajanje drugih in /ali pomožnih del v skladu strokovno usposobljenostjo, internimi akti ter navodili nadrejenega.

 

PROJEKTNI VODJA (m/ž)

Opis del in nalog:

• samostojno vodenje projektov,

• oblikovanje in vodenje projektnih skupin ter koordiniranje poteka projektnih del,

• kontaktiranje s končnimi naročniki / kupci projektov ter usklajevanje morebitnih odstopanj ali zahtev po korekcijah,

• usklajevanje montaž na terenu,

• priprava poročila o real izaciji izvedbe projekta,

• sodelovanje pri izboru podizvajalcev.

Pričakujemo:

• VI./ VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,

• zelo dobro znanje angleškega jezika,

• visoka stopnja samoiniciativnosti in odgovornosti,

• zelo dobre pogajalske kompetence,

• komunikativnost, organiziranost,

• zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

Ponujamo:

• polni delovni čas, s preizkusnim rokom,

• delo v motivirani in dinamični ekipi,

• nenehno učenje in razvoj ter izobraževanje tako na delovnem mestu,

• raznoliko, prilagodljivo, podporno ekipo sodelavcev.

 

SAMOSTOJNI KONSTRUKTER: Energetika (m/ž)

Opis del in nalog:

• delo v oddelku razvoja, snovanje in konstruiranje strojev in opreme,
• raziskovanje uporabnosti novih materialov in novih tehničnih rešitev,
• vpeljevanje naprednih načinov konstruiranja in optimizacija strojev ter njihovih elementov
• numerično simuliranje strojev podkrepljeno z meritvami
• preizkušanje novih strojev in reševanje inženirskih izzivov v delavnici in na terenu.

Pogoji:

• univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri energetik
• zaželene izkušnje s področja 3D konstruiranja ter poznavanje programov Autocad in Inventor
• izkušanje z izvajanjem meritev ali simulacij
• znanje angleškega jezika.

 

ELEKTRIKAR (m/ž)

Pogoji:

• vsaj 3-letna poklicna šola elektro usmeritve,
• zaželene delovne izkušnje.

Opis del in nalog:

• Skrb za elektro procese znotraj proizvodnega procesa,
• vodenje in koordiniranje dela zunanjih kooperantov,
• nadzor nad izvajanjem elektro montažnih del
• kontroliranje kakovosti izdelkov in opravljenega dela,
• izvajanje montažno servisnih del v delavnici
• izvajanje in pomoč pri testiranju opreme,
• oskrbovanje delovnih mest z materiali, pripomočki in dokumentacijo,
• izpolnjevanje tekoče proizvodne dokumentacije.

 

ELEKTRO MONTAŽER SERVISER (m)

Pogoji: 

• poklicna ali srednješolska izobrazba elektro smeri,
• znanje angleškega jezika,
• delovne izkušnje predstavljajo prednost, niso pa pogoj,
• pripravljenost na delo na terenu (mednarodno).

Opis del in nalog:

• organiziranje in izvajanje elektro montaže na terenu in v delavnici,
• kontroliranje in pregledovanje opreme na terenu in v delavnici,
• izvajanje vseh vrst servisnih del,
• opravljanje generalnih remontov na terenu in v delavnici,
• zagon opreme in predaja opreme kupcu.

 

MONTAŽER (m/ž)

Pogoji:

• 3-letna srednješolska izobrazba kovinarske usmeritve,
• zaželene delovne izkušnje,
• poznavanje tehnične dokumentacije.

 

OBDELOVALEC KOVIN (m/ž)

Pogoji:

• 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
• zaželene delovne izkušnje pri delu na obdelovalnih strojih (struženje, brušenje, rezkanje, vrtanje),
• znanje branja načrtov.

 

KLJUČAVNIČAR – VARILEC (m/ž)

Pogoji:

• 3-letna poklicna šola kovinarske stroke,
• zaželene delovne izkušnje pri varjenju po TIG in MIG postopku,
• znanje branja načrtov.

 

UPRAVLJALEC  CNC  STROJA/ UPRAVLJALEC LASERJA (m/ž)

Pogoji:

• 4-letna srednja šola strojno tehnične smeri (zaželen strojni tehnik) z izkušnjami pri upravljanju CNC obdelovalnih strojev in poznavanjem dela na laserju,
• znanje branja načrtov in poznavanje osnov programiranja CNC strojev.

 

SAMOSTOJNI KONSTRUKTER (m/ž) za delo v konstrukciji

Pogoji:

• magisterij, univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba strojne smeri (zaželena usmeritev konstruiranje in gradnja strojev),
• zaželene delovne izkušnje in poznavanje 3D grafičnih orodij za konstruiranje,
• zaželeno znanje enega tujega jezika.

 

SAMOSTOJNI PROGRAMER  (m/ž)

Pogoji:

• magisterij, univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s področja elektrotehnike  ali mehatronike, izjemoma lahko tudi informatike in računalništva (delo je na področju avtomatizacije strojev),
• zahtevane izkušnje pri programiranju industrijskih krmilnikov (PLC),
• znanje angleškega jezika,
• obvezna pripravljenost na delo na terenu, predvsem v tujini,
• želja in veselje do dela v industriji.

 

Ponudbe z dokazili in kratkim življenjepisom, v katerem nam skušajte predstaviti pridobljena znanja in izkušnje ter svoje sposobnosti, pričakujemo na našem  naslovu: GOSTOL-GOPAN d.o.o., Prvomajska 37A, 5000 Nova Gorica ali na e-pošti: zaposlitev@gostolgroup.eu

 

ŠTIPENDISTI

 

Družba  GOSTOL – GOPAN d.o.o. Nova Gorica za šolsko leto 2024/2025  razpisuje naslednje kadrovske štipendije:

Naziv poklica / Raven izobrazbe

+ OBDELOVALEC KOVIN__IV.
+ STROJNI TEHNIK__V.
+ TEHNIK MEHATRONIKE__V.
+ TEHNIK ELEKTROTEHNIKE__V.
+ INŽENIR STROJNIŠTVA __VI. / VII. 
+ INŽENIR MEHATRONIKE __VI. / VII.
+ INŽENIR ELEKTROTEHNIKE__VI. / VII.
+ INŽENIR RAČUNALNIŠTVA – z veseljem do dela pri avtomatizaciji strojev__VI. / VII.

 

K prošnji za dodelitev kadrovske štipendije s kratkim življenjepisom naj kandidati priložijo: fotokopijo letnega spričevala in fotokopijo maturitetnega spričevala, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu v šolskem letu 2024/2025. Rok oddaje: 30. 11. 2024.

 

ZAPOSLITEV GOSTOL GOIN

Trenutno ni razpisanih delovnih mest.