Etika in skladnost s predpisi


V Skupini Tecnopool TP Food Group uveljavljamo najvišje etične standarde in načela obnašanja v skladu z zakoni in predpisi držav, v katerih delujemo, izvajamo ustrezne postopke nadzora in se zavzemamo za širjenje in utrjevanje kulture, ki temelji na pravičnosti in medsebojnemu spoštovanju.