O GOSTOLU


GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica je slovenska proizvodna družba v tuji lasti s sedežem v Novi Gorici, ki je od svojega začetka neločljivo povezana z zagotavljanjem opreme uspešnim pekom že 70 let.

Celovite tehnološke rešitve, razvijajo in dopolnjujejo strokovnjaki v razvojnem oddelku. Razvoj celovitih rešitev za velike in srednje industrijske pekarne oziroma prodajni projekti so glavna prepoznavnost Gostolskega poslovnega modela.

Rešitve, ki nastajajo v podjetju GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, so vselej narejene po meri. Zato so arhitekturne in tehnološke usmeritve proizvodnih procesov, ki jih pogosto omejuje prostorska zasnova pekarn, včasih sila zanimive. Prilagodljivost in odzivnost sta značajski potezi podjetja.

Referenčne pekarne, ki proizvajajo kruh in ostale pekovske izdelke se nahajajo po celem svetu; veliko število industrijskih linij oz. industrijska oprema proizvaja kruh in pekovske izdelke na Finskem, na Norveškem, v Belgiji, v Rusiji, Ukrajini, Romuniji, Moldaviji, v Italiji, v Indiji in ZDA. GOSTOL skupina ustvari letno več kot 90 % prodajne realizacije GOSTOL s projekti realiziranimi izven Slovenije.

 

Poslanstvo

Opremljamo uspešne peke.

Naši kupci so velike in srednje industrijske pekarne, katerim nudimo ustrezno tehnologijo in storitve za proizvodnjo pekovskih izdelkov. Naša oprema je energetsko varčna in omogoča proizvodnjo sodobnih ter zdravih pekovskih izdelkov.

 

Gostol Group

Vizija

Strateški partner, ki narekuje razvojne trende na področju celovitih rešitev za sodobne pekarne.

Za naše kupce želimo postati najboljša izbira. Ne bomo prisotni v vsaki pekarni na svetu, bodo pa naše rešitve zagotovo želja vsakega peka na svetu. Blagovna znamka GOSTOL je uveljavljena in je sinonim za vrhunske rešitve po meri kupcev.

 

Vrednote

Fleksibilnost

Prilagodljivost v zadovoljevanju potreb naših kupcev je naša osrednja sposobnost in konkurenčna prednost. Do vsakega kupca gradimo osebni pristop.

Ustvarjalnost in inovativnost

Konkurenčnost podjetja povečujemo z nenehno skrbjo za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti naših proizvodov, procesov in storitev. Razvoj inovacijske kulture je odgovornost slehernega vodilnega kadra v podjetju. Vzpostaviti želimo stimulativno okolje za zaposlene in s tem prispevati k razvoju zavzetosti in inovativnosti zaposlenih.

Kakovost in zanesljivost

Skrb za kakovost in zanesljivost naših proizvodov, procesov in storitev je odgovornost slehernega zaposlenega. Zavedamo se, da se bodo k nam vračali le zadovoljni kupci, ki od nas pričakujejo zanesljivo in kakovostno opremo.

Znanje in strokovnost

Spodbujamo pridobivanje in uporabo novih znanj ter razvoj veščin za ohranjanje konkurenčnosti družbe. Smo aktivni pri izmenjavi in prenosu znanja. Predvsem lastno znanje in inovacijsko-razvojna usmeritev podjetja ustvarjata pogoje za vodilni položaj na trgu.


Politika kakovosti

Kakovost pomeni pravo znanje na pravem mestu, pravi delavec na pravi nalogi. Izhajajoč iz tega spoznanja vso potrebno skrb in pozornost posvečamo naslednjim nalogam:

  • pridobivanju novih znanj na vseh področjih našega delovanja, kar  pomeni vključevanje v naš kolektiv, mlade specialiste z vseh področij našega poslovanja, še posebej na področjih razvoja, tehnologije,  trženja, projektnega vodenja;

  • skrb za pravilno izkoriščenost obstoječega znanja in izkušenj predvsem s tako organizacijo, kjer izkušenejši delujejo kot mentorji mladim strokovnjakom in tako dosegamo sinergijo izkušenj in modrosti z novo pridobljenimi temeljnimi vedenji;

  • dodatnemu  izobraževanju naših ključnih strokovnjakov;

  • dvig nivoja odgovornosti pri vseh zaposlenih;

  • razvoj novih, sodobnih orodij tam, kjer lahko največ storimo za dvig kakovosti;

  • razvoj novih tehnologij in skrb, da ostajamo vedno v zgornji tretjini svetovnih dobaviteljev opreme, ki jo razvijamo in tržimo;  

  • dejstvo, da je resnično merilo naše kakovosti zadovoljstvo kupca, njegova navezanost na našo družbo in ponovljivost njegovih naročil.

 

GOSTOLSKE INDUSTRIJSKE LINIJE za srednje in velike pekarne odlikuje:

 • visoka stopnja avtomatizacije,

 • fleksibilnost,

 • energijski prihranki,

 • inovacije,

 • svetovanje in podpora pri tehnološkem procesu proizvodnje kruha oz. pekovskih izdelkov,

 • industrijska proizvodnja kruha s pomembnimi energijskimi prihranki.